HEMSIDA I NYHETER I DISTRIBUTÖRER I KUNDTJÄNST

Lacanche

Se connecter

Juridisk information

Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående varsel.
Alla bilder och texter på denna sida är inte avtalsenliga.

"Svenska distributörens namn" (Lacanche SA) behåller upphovsrätten till webbplatsen och allt nuvarande och framtida innehåll som visas på webbplatsen, som inte ägs av en tredje part.

Tillåten användning:
När det gäller en begränsad licens som beviljas för allmän användning, "svenska distributörens namn" (Lacanche SA) ger användaren, med förbehåll för dessa villkor, en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad och återkallelig rätt att ha tillgång, visa, använda, ladda ned eller på annat sätt kopiera det aktuella och framtida innehållet på webbplatsen för personlig, icke-kommersiellt syfte och endast i informationssyfte.
Denna webbplats och dess innehåll får inte återskapas, flerfaldigas, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från "svenska distributörens namn" (Lacanche SA).
Friskrivningsklausul:
Du accepterar uttryckligen att användningen av denna webbplats är helt på egen risk. Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "svenska distributörens namn" (Lacanche SA) ger inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, angående riktigheten i innehållet på webbplatsen. "Svenska distributörens namn" (Lacanche SA) garanterar inte att webbplatsens funktioner kommer att fungera oavbrutet eller felfritt, eller att webbplatsen eller dess server är fri från virus eller andra skadliga komponenter.
"Svenska distributörens namn" (Lacanche SA), dess ägare, chefer, anställda, tjänstemän, leverantörer, agenter och/eller representanter ansvarar inte för förlust eller skada, direkt, indirekt eller följdskada eller någon kostnad av något slag som kan drabba användaren, eller som uppstår direkt eller indirekt i samband med webbplatsen och/eller dess innehåll.
"Svenska distributörens namn" (Lacanche SA), dess agenter eller leverantörer tar inte ansvar för någon direkt eller indirekt följdskada eller andra skador av något slag åsamkats av dig i samband med användningen av, eller din oförmåga att komma åt eller använda, innehållet eller webbplatsen eller någon funktionalitet på webbplatsen eller någon länkad webbplats, även om "svenska distributörens namn" (Lacanche SA) uttryckligen rekommenderas detta.
Du kommer att hålla "svenska distributör namn" (Lacanche SA), dess ägare, chefer, anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller representanter, fullt skadeslösa från och mot förlust eller skada eller ansvar som uppkommit i samband med tredje parter, som härrör från din användning av denna webbplats.
Lacanche SA - Alla rättigheter reserverade.


Kontakt:

info(_AT_)lacanche.se