SupportNyheterKontakt

Juridiska meddelanden

 

Informationen som presenteras på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Foton och text på denna webbplats är inte avtalsenliga.

All kopiering, anpassning, översättning eller ändring av hela eller delar av denna webbplats i någon form och på något sätt är strängt förbjuden såvida inte detta har avtalats skriftligen med ASC Lacanche - 21230 Frankrike.

Tillåten användning:

 • skriva ut sidor på denna webbplats;
 • kopiera sidor och bilder från din dator för icke-kommersiella ändamål.
 • skapa hyperlänk på webbplats www.lacanche.fr med vårt förhandsgodkännande: info@lacanche.net

Copyright © 2022 Lacanche.

 

Skydd av personuppgifter

1. Grunderna för behandling av personuppgifterFöretaget A.S.C. Lacanche respekterar och tillämpar följande grundläggande principer vid behandling av personuppgifter:

 • legitim och rättvis behandling
 • ändamålsspecifikation
 • respekt för den registrerades rättigheter
 • integritet


2. Den personuppgiftsansvariges identitetFöretaget A.S.C. Lacanche med hemvist på Rue Hubert Coste 21230 Lacanche, Frankrike
Representerad av Jean-Jacques AUGAGNEUR i egenskap av president.3. Behandling av personuppgifterUnder driften av denna webbplats kan Lacanche samla in data om dig. Dessa uppgifter behandlas i enlighet med de syften som avses vid tidpunkten för insamlingen, där vissa uppgifter är obligatoriska och andra frivilliga, enligt vad som anges i insamlingsformulären.Syftet med behandlingen som implementeras på vår webbplats är att möjliggöra:

 • För att kontakta oss via formulär; informationen som samlas in i formulären (mottagare, namn, e-post, meddelande osv.) är föremål för datoriserad behandling. Den är baserad på ditt samtycke och är avsedd att hantera svar på förfrågningar som görs.
Denna information är endast avsedd för de berörda Lacanche-avdelningarna (ledning, internationella, data, kommunikation, dokumentation, applikationer, bokföring, DPO).
Informationen kommer att behållas så länge det tar att behandla din begäran och i högst 12 månader från det datum då din begäran skickades in.


 • Utveckling av statistik om webbplatstrafik (hantering av cookies för publikmätning).
A.S.C. Lacanche använder externa tjänster för att räkna besökare och identifiera hur besökare använder denna webbplats.
Dessa cookies sätts in och läses på användarens terminalutrustning och så snart användaren har åtkomst till en webbplats med hjälp av tjänsten ”Google Analytics”.
I händelse av denna databehandling kan dina webbläsardata delas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Lacanche ser till vid detta tillfälle att samla in ditt avtal med möjligheten att välja bort via en ”cookie-banner” och att dina rättigheter gällande skydd av dina uppgifter respekteras.


Datainsamlingen baseras på ditt samtycke eller på Lacanches berättigade intresse.4. HållbarhetA.S.C. Lacanche kommer att förvara dina personuppgifter i en säker miljö endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller under den maximala lagringsperiod som föreskrivs i tillämplig lag i Frankrike.
- Hantering av förfrågningar via kontaktformulär: 12 månader från mottagande av förfrågningar.
- Målgruppsmätning och webbplatsanpassning och cookiehantering: 12 månader.


5. Mänskliga rättigheterI enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter har du rätt att begära åtkomst till, rättelse, radering av och rätt att invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter från Lacanche Data Protection Officer (DPO).Dessutom har du rätt att definiera allmänna och specifika riktlinjer som definierar hur du avser att utöva dessa rättigheter, efter din död.Om du, efter att ha kontaktat oss, anser att dina rättigheter till dina personuppgifter inte respekteras kan du lämna in ett klagomål till CNIL (för Frankrike) eller tillsynsmyndigheten där du bor.För att utöva dessa rättigheter eller för eventuella frågor om behandlingen av dina uppgifter i denna enhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) genom att motivera din identitet eller någon del som kan identifiera din identitet via e-post på dpo@Lacanche.net eller via post till: A.S.C. LACANCHE - DPO: 21230 LACANCHE - FRANKRIKE.6. MottagareMottagarna av dina personuppgifter är Lacanches och dess eventuella underleverantörers relevanta tjänster i samband med deras arbetsuppgifter.Dessa personuppgifter delas inte med tredje parter. Lacanche förbehåller sig dock rätten att överföra behöriga tredje parters personuppgifter för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter, och i synnerhet om företaget tvingades göra detta genom en rättslig rekvisition.Lacanche kräver att alla dess leverantörer och partners behandlar personuppgifter i enlighet med sina sekretess- och säkerhetsåtaganden.7. SäkerhetMed tanke på teknikens utveckling, kostnaderna för genomförandet, arten av de uppgifter som ska skyddas samt riskerna för enskilda personers rättigheter och friheter genomför Lacanche alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa sekretessen för de personuppgifter som samlas in och behandlas och för att säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till risken.Lacanche har en integritetspolicy och informerar alla som agerar under Lacanches auktoritet och som har tillgång till denna information av konfidentiell natur. Dessutom säkerställer Lacanche att dess tekniska tjänsteleverantörer som kan vara medvetna om personuppgifter respekterar samma sekretess.8. Cookies: 

Definition

Cookies är data som lagras i en internetanvändares terminalutrustning och används av webbplatsen för att skicka information till internetanvändarens webbläsare, och göra det möjligt för den webbläsaren att returnera information till den ursprungliga webbplatsen (t.ex. ett sessions-ID, språkval eller datum).Cookies används för att lagra statusinformation under den relevanta cookiens varaktighet när en webbläsare öppnar olika sidor på en webbplats eller när den webbläsaren senare återvänder till den webbplatsen.Endast utgivaren av en cookie kan läsa eller ändra informationen däri.Lacanches webbplats använder flera olika typer av cookies:

 • Cookies som kallas för applikations- eller tekniska cookies, oavsett om de är länkade till den CMS som används av webbplatsen eller inte. Dessa är cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. De tillåter dig att använda huvudfunktionerna på vår webbplats och kräver inte att informationen och föregående samtycke från användaren sätts in på deras terminal.
 • Google Analytics publikmätningscookies (*), Google Tag Manager (*). Dessa är cookies som gör det möjligt för oss att känna till användnings-, trafik- och användningsvolymer och prestandan på vår webbplats (till exempel vilka sidor som besöks oftast).
 • Cookies relaterade till vissa dataintegreringar från sociala nätverk som Instagram, YouTube, Facebook (eller andra befintliga nätverk) på vissa sidor på vår webbplats.


Lacanche använder sig av det amerikanska företaget Google Inc.

Under denna databehandling kan dina surfdata delas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lacanche säkerställer att ditt samtycke erhålls via en ”cookie-banner” och att dina rättigheter att skydda dina data respekteras.Samtycke

Du kan välja om du vill tillåta deponering av cookies som används av vår webbplats och som inte är nödvändiga för dess drift.

Genom att ställa in din webbläsare på att neka cookies kan det hända att vissa funktioner, sidor och områden på webbplatsen inte är tillgängliga, vilket vi inte kan hållas ansvariga för.
När du invänder mot installationen eller användningen av en cookie kan en bortvals-cookie installeras på din terminalutrustning.9. Uppdateringar Denna policy träder i kraft den 31 oktober 2021.
För att kontrollera uppdateringar av vår policy bör du kontrollera denna sida regelbundet.

 

Cookies

När du loggar in på den här webbplatsen för första gången kan du välja dina cookieinställningar med hjälp av en varning.
Dessa cookies kan användas för målgruppsanalysändamål.
s
Du kan även hantera, radera eller blockera dessa cookies när som helst i avsnittet ”Sekretess” i dina webbläsarinställningar.