HEMSIDA I NYHETER I DISTRIBUTÖRER I KUNDTJÄNST

Lacanche

Se connecter

Historia

Lacanches historia är nära knuten till den metallverksamhet som hade sin början i byn på medeltiden. Det var på den tiden som en smedja byggdes för att utnyttja järn och vatten, varav båda är lättillgängliga i området.
På 1400-talet byggde hertigen av Bourgogne ett gjuteri på platsen som då kallades La Canche. År 1763 byggde godsägaren Jean-Baptiste Richard de Curtil en masugn.

Några år efter den franska revolutionen fortsatte Jacques-Etienne Caumartin att ta till vara smedjorna och utveckla anläggningen med investeringar som förbättrade gjuteriets kvalitet och ökade dess produktionskapacitet. Ferdinand Coste och hans ättlingar bidrog till den industriella verksamhetens tillväxt under 18- och 1900-talet.

I dag byggs Lacanche-spisarna på samma plats.