Meddelandets objekt

Länk skickad

Din Namn*

Din E-post*

Mottagarens e -postadress*

Din meddelande

Ange de första 4 siffrorna i bilden*

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska

Skydd av personuppgifter

Informationen som samlas in på detta formulär av Lacanche är föremål för datoriserad behandling. Den är baserad på ditt samtycke och är avsedd att hantera svar på förfrågningar som görs.
Denna information är endast avsedd för vår försäljningsavdelning, återförsäljare eller installatörer. Informationen som överförs kommer att sparas under den tid som krävs för att behandla din begäran och under en period på högst 12 månader från det datum då din begäran skickas.
I enlighet med förordning (EU) 2016/679 om skydd av personuppgifter har du följande rättigheter till dina uppgifter: rätt till åtkomst, rätt till rättelse, rätt till radering (rätt att bli bortglömd), rätt att invända, rätt till begränsning av behandling. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst. För att utöva dina rättigheter, skicka ditt brev, med bevis på din identitet, till: A.S.C. LACANCHE – Kundrelationsavdelning: 21230 LACANCHE - FRANKRIKE eller via e-post till dpo@lacanche.net

För att lära dig mer om hanteringen av dina personuppgifter och för att utöva dina rättigheter, klicka här